Scholarship Awarding Ceremony

 

Dinusha (Ha N.)

Dinusha
Dinusha

Dinusha
Dinusha

1/3

Hasitha (Anjana A.)

Hasitha
Hasitha

Hasitha
Hasitha

Hasitha
Hasitha

Hasitha
Hasitha

1/3
 

Nithya (Kumar D.)

Nithya
Nithya

Nithya
Nithya

Nithya
Nithya

Nithya
Nithya

1/3

Ridmi (Nishi D.)

Ridmi
Ridmi

Ridmi
Ridmi

1/5
 

Sampath (Ajith A.)

IMG_8060
IMG_8060

IMG_8060
IMG_8060

1/1

Tharindu (Thehan A.)

Tharindu
Tharindu

Tharindu
Tharindu

Tharindu
Tharindu

1/3
 

Ureka (Laura E.)

Ureka
Ureka

IMG_8047
IMG_8047

Ureka
Ureka

1/3

Amaya (Renu M.)

Amaya
Amaya

Amaya
Amaya

Amaya
Amaya

1/6
 

Bhanuka (Ranindu A.)

Bhanuka
Bhanuka

Bhanuka
Bhanuka

Bhanuka
Bhanuka

1/6

Deepani (Wathsala E.)

Deepani
Deepani

Deepani
Deepani

Deepani
Deepani

1/4
 

Dinusha (Sihini A.)

Dinusha
Dinusha

Dinusha
Dinusha

Dinusha
Dinusha

1/7

Ishani (Ajith J.)

Ishani
Ishani

Ishani
Ishani

Ishani
Ishani

1/5
 

Shehara (Vipuli J.)

Shehara
Shehara

Shehara
Shehara

1/2

Dilushika (Nalinika K.)

Dilushika
Dilushika

Dilushika
Dilushika

Dilushika
Dilushika

1/4
 

Dinush (Dr. Kirthi P.)

Dinush
Dinush

Dinush
Dinush

Dinush
Dinush

1/3

Hirushan (Thenuga D.)

Hirushan
Hirushan

Hirushan
Hirushan

Hirushan
Hirushan

1/3
 

Jeewantha (Fabricio P.)

Jeewantha
Jeewantha

Jeewantha
Jeewantha

Jeewantha
Jeewantha

1/3

Nilanga (Prabha G.)

Nilanga
Nilanga

Nilanga
Nilanga

Nilanga
Nilanga

1/3
 

Pasindu (Rasika M.) 

Pasindu
Pasindu

Pasindu
Pasindu

Pasindu
Pasindu

1/3

Dinusha (Hasani E.)

Dinusha
Dinusha

Dinusha
Dinusha

Dinusha
Dinusha

1/4
 

Pramodhya (Lalani A.)

1/1

Rashmi (Brianna G.)

1/1
 

Isanka (Niluk J.)

1/1

Sithara (Maheshi J.)

1/1